مدیران و سهامداران

هیئت مدیره و مدیرعامل

 

 • احمد کیوان آرا

  رئیس هیئت مدیره
 • مرتضی علی اکبری

  نائب رئیس هیئت مدیره
 • غلامرضا کرمی

  عضو هیئت مدیره
 • نعمت مهدیان زاده

  مدیر عامل

سهامداران

 

  سهامدار
1 شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
2 شرکت سرمایه گذاری توسعه و معادن و فلزات (سهامی عام)
3 ...