واحد فولاد سازی

پروژه واحد فولاد سازی

به منظور تامین شمش فولادی مورد نیاز واحد نورد و همچنین در جهت تکمیل زنجیره تولید ،طرح توسعه این شرکت شامل احداث واحد فولاد سازی با ظرفیت 600 هزار تن مقاطع شمش به ابعاد  150*150*12000 صدو پنجاه در صدو پنجاه در دوازده هزار در سال می باشد. پیشرفت این طرح تا تاریخ 95/06/01 با در نظر گرفتن تاسیسات زیربنایی بیش از 25% می باشد.