تولید سالیانه

واحد نورد و میلگرد

- شروع تولید: آذر 1395

- ظرفیت اسمی: 450 هزارتن

- محصول: انواع میلگرد ساده و آجدار با شماره های 8 تا 32

تولید سالیانه