طرح توسعه

فولادسازی

فعال سازی :1400

ظرفیت اسمی: 600 هزار تن

محصول: شمش چهار گوش به ابعاد 130 تا 150 میلی متر

پیشرفت فیزیکی: 35%

واحد کلاف سازی

 

- فعال سازی: 1400

- ظرفیت اسمی:450 هزار تن

- محصول: مفتول و سیم فولادی از سایز 5/5 تا 16 میلی متر از نوع آجدار و ساده

- پیشرفت فیزیکی: 29%

 

واحد احیا مستقیم

 شروع: 1401

ظرفیت اسمی: یک میلیون تن

- محصول: آهن اسفنجی