پروژه ها
شرکت سرمد به منظور تکمیل زنجیره تولیدی خود اقدام به ساخت واحد فولاد، کلاف و احیا مستقیم کرده است.