چشم انداز
چشم انداز ما "سرمد" است، 

سرآمدی (کسب برتری)،
کسب برتری در بین حداکثر 3 بازیگر اصلی بازار فولاد کشور 

رشد (جذب مشتریان جدید و تولید محصولات بیشتر و با کیفیت تر) 
- تولید محصولات بیشتر: افزایش ظرفیت تولیدی به میزان 450 هزار تن و 550 هزار تن
- جذب مشتریان جدید: ورود به بازارهای داخل و خارج 
- با کیفیت تر: اخذ استانداردهای اجباری و الزامی در حوزه فعالیت 

منزلت (شأن ‏و جایگاهی ‏والا)
- احترام گذاشتن به حقوق پرسنلی و متقابل سلسله مراتب سازمانی 
- اخلاق محوری و توسعه سجایای اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی 
- افزایش تعلق سازمانی با در نظر گرفتن پروژه‏های اجرایی (اغذیه /کمک های نیمه نقدی و...) 

دانش جمعی (به ‏وسیله دانش خرد و کلان)
- ایجاد سیستم مشارکتی 
- برگزاری جلسات و نشست دوره ای گروهی 
- تشکیل کمیته‏ ها و کارگروه‏ های مختلف و حل مسئله و..