بازدید فرماندار محترم یزد
افتتاح واحد نورد با حضور وزیر محترم وقت